Dr. Boris Jablonski
ZÄ Carola Krug

Kirschgarten 18
35457 Lollar
Tel.: 06406-91620
Fax: 06406-916244

Dr. Boris Jablonski

Kirschgarten 18
35457 Lollar
Telefon:  (06406) 91 62-0